Proiect 7

Proiectarea virtuală a unor aplicații mecatronice și robotice
specifice industriei automotive și transporturilor

DATE PROIECT

DATE SINTETICE

Proiectul face parte din: POL AUTOMOTIVE SUD-VEST OLTENIA


Tip proiect CDI
Valoare totală proiect (RON) 5.419.100
Valoare ajutor nerambursabil solicitat pe proiect (RON) 4.064.325
Solicitant / Tip entitate juridică S.C. Avitech S.R.L.(IMM)
Parteneri / Tip membru al polului
 • Universitatea din Craiova (membru fondator)
 • S.C. Aptus Software S.R.L (membru asociat)
Solicitant / Tip entitate juridică S.C. Avitech S.R.L.(IMM)

REZULTATELE CONCRETE ALE PROIECTULUI

În aceast proiect se va realiza pentru un vehicul cu acționare electrică, folosind motoare electrice fără perii:
 • documentația de execuție pentru componente parte mecanică
 • documentația tehnologică necesară realizării componente parte mecanică
 • simularea liniei de fabricație

DATE DIN FIȘA DE PROIECT

Activități principale Proiectul are ca principal obiectiv oferirea de servicii de analiză și modelare a fenomenelor complexe, în scopul elaborării de prototipuri virtuale care să anticipeze comportarea cât mai exactă a diferitelor produse înainte de realizarea efectivă a acestora:
 • comportamentul dinamic al diferitelor subansamble din componența sistemelor de direcție, frânare și suspensie ale autovehiculelor;
 • modelarea dinamică a transmisiilor autovehiculelor (ambreiaje, cutii de viteze, diferențiale, cutii de transfer);
 • estimarea zgomotelor și a vibrațiilor în interiorul habitaclului unui automobil, precum și impactul acestora asupra mediului înconjurător;
 • modelarea proceselor de turnare a materialelor metalice prin diferite procedee;
 • modelarea proceselor de ambutisare a pieselor din tablă;
 • modelarea umplerii matriței la procesele de injecție a polimerilor;
Rezultate  
 • livrarea de soluții optimizate de proiectare către IMM-urile partenere, care produc diferite componente și subansamble de autovehicule, ceea ce va duce la o ofertă îmbunătățită a lor către producătorii consacrați de autovehicule;
 • reducerea timpului de proiectare, sporirea flexibilității la schimbările de produs, reducerea semnificativă a costurilor pentru realizarea prototipului fizic;
 • dezvoltarea de soluții de proiectare optimizate, care elimină aspectele imposibil de controlat fără o analiză și un model matematic adecvat;
 • ridicarea competitivității activității de cercetare, și sporirea vizibilității externe a colectivului, ceea ce poate atrage proiecte și finanțări și din alte zone;
 • îmbunătățirea curiculei la specializările de master, ceea ce va ridica nivelul de pregătire a absolvenților noștri, sporind șansele de integrare a lor pe piața muncii;
Intervenția publică în finanțarea proiectului Proiectul justifică aportul finanțării publice prin:
 • ridicarea competitivității partenerilor din pol;
 • ridicarea gradului de folosire a resursei umane;
 • integrarea mai bună a mediului academic în activitățile mediului de afaceri din zonă;
 • ridicarea nivelului de pregătire a absolvenților de master, și preintegrarea acestor în activitățile productive, prin atragerea unor studenți masteranzi în realizarea proiectelor

PROIECTE CONEXE

 • Proiect 1 (INV): Construcție hală industrială și dotare cu echipamentele necesare pentru producția de vehicule acționate cu motoare electrice fără perii alimentate cu acumulatori litiu-ion pentru transport persoane GENTLE - ELECTRIC
 • Proiect 5 (CDI): Cercetare industrială și dezvoltare experimentală vehicule acționate cu motoare electrice fără perii alimentate cu acumulatori litiu-ion pentru transport persoane GENTLE - ELECTRIC