LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

A.C. GHERGHINA George
Grad didactic Profesor universitar
Data nașterii 15 ianuarie 1953
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Mecanică, Universitatea POLITEHNICA București, 1998
Discipline:
  • Desen tehnic și infografică
  • Elemente de mecatronică
  • Standardizare și calitate în transporturi
Domenii de competență:
  • modelare și simulare
  • sisteme de măsurare și control
  • mecatronica autovehiculelor
E-mail: gherghinag@yahoo.com

Pagina Personala