LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

V.Gh. VĂDUVOIU Gheorghe
Grad didactic Conferențiar universitar
Data nașterii 25 ianuarie 1955
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Ingineria materialelor, 1996
Discipline:
  • Tehnologia materialelor
  • Tehnologia construcțiilor sudate
Domenii de competență:
  • sudură
  • ingineria materialelor
E-mail: vaduvoiu@mecanica.ucv.ro

Pagina Personala