A.C. SĂRĂCIN ION
Grad didactic Profesor universitar
Data nașterii 13.06.1956
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Mecanică agricolă, Universitatea Tehnică Transilvania din Brașov, 1998
Discipline:
  • Baza energetică pentru agricultură
  • Baza energetică pentru Horticultură
  • Baza energetică pentru silvicultură
  • Mașini agricole
  • Mecanica și rezistența materialelor
Domenii de competență:
  • Concepția, proiectarea si calculul tractoarelor și mașinilor pentru agricultură și zootehnie
  • Dispozitive si echipamente pentru fabricarea si repararea utilajelor mecanice
Conducător de doctorat: Conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică
E-mail: ion_saracin@yahoo.com

Curriculum Vitae
Lista lucrări