A.C. SAVU IONEL DĂNUȚ
Grad didactic Conferențiar universitar
Data nașterii 17 septembrie 1970
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Industrială, Universitatea Politehnica din Timișoara, 2003
Discipline:
 • Teoria Proceselor de Sudare
 • Tehnologia Sudării prin Topire
 • Rezistența Materialelor
 • Sudabilitatea Materialelor
 • Logistică Industrială / Transport multimodal
Domenii de competență:
 • Procedee de îmbinare și microîmbinare a materialelor
 • Sudabilitatea materialelor metalice și nemetalice
 • Sisteme mecanizate și automatizate de sudare
 • Procedee hibride de îmbinare
 • Elaborarea și managementul proiectelor
 • Elemente de logistică industrială
Conducător de doctorat: Conducător de doctorat în domeniul Inginerie Industrială
E-mail: danut.savu@ymail.com

Curriculum Vitae
Lista lucrări