A.C. SAVU SORIN VASILE
Grad didactic Conferențiar universitar
Data nașterii 19 iulie 1974
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Industrială, Universitatea Politehnica din Timișoara, 2009
Discipline:
 • Echipamente pentru sudare
 • Termotehnică și mașini termice
 • Tehnologii de microîmbinare
 • Sisteme computerizate de măsurare
 • Managementul proiectelor
Domenii de competență:
 • Echipamente și procedee hibride de îmbinare
 • Procesarea materialelor în câmp de microunde
 • Sisteme senzoriale nanostructurate
 • Monitorizarea și reglarea proceselor de fabricație
 • Optimizări energetice industriale
 • Procese hibride de încălzire
Conducător de doctorat: Conducător de doctorat în domeniul Inginerie Industrială
E-mail: sorin.savu@yahoo.com

Curriculum Vitae
Lista lucrări