Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2019 - 42 de ani de la înființare    

PROGRAME DE STUDII - Masterat

Plan de învățământ:
PDF

Domeniul: Ingineria Autovehiculelorr

Specializarea: Automotive engineering – design, manufacture and development (în limba engleză)

Programul de studiu de masterat Automotive engineering – design, manufacture and development / Proiectare, fabricare si dezvoltare in ingineria automobilelor este propus din anul universitar 2013-2014, ca urmare a adaptării la dezvoltarea sectorului de automobile din zona Craiova. Masteratul propune o abordare atât din punctul de vedere al proiectării, cât și din cel al fabricației automobilului, oferind studenților o imagine unitară a celor două aspecte, pe baza celor mai recente concepte din domeniu.
Toate activitățile didactice se desfășoară în limba engleză, cunoașterea limbii fiind una din condițiile de admitere la acest masterat.
Starting with the academic year 2013-2014, according with the development trend of industry in our region, the Faculty of Mechanics, proposes the master program titled as Automotive engineering – design, manufacture and development. The curricula have a structure which covers both aspects: design and manufacture, based on the latest concepts in the field. All the activities are delivered in English language, the linguistic competences being a must for this master.

Competențe profesionale:

 • Cunoașterea și conceperea unor soluții tehnice moderne în domeniul autovehiculelor rutiere;
 • Integrarea cunoștințele specifice științelor legate direct de ingineria automobilelor cu teoria optimizării, cercetarea experimentală si proiectarea asistata;
 • Dezvoltarea proiectării interdisciplinare în domeniul autovehiculelor. Implementarea conceptelor și strategiilor actuale din ingineria automobilelor precum tehnologia sistemelor, CAD/CAPP/CAM, ingineria simultană, tehnologiile de Rapid Prototyping și Reverse Engineering, ingineria cunoașterii etc.;
 • Modelarea și simularea proceselor de fabricație. Proiectarea optimală și aplicarea de procese tehnologice și asigurare a calității;
 • Dezvoltarea capacitatilor de conducere a investigatiilor experimentale, asistate de calculator și de dezvoltare a unor modele avansate de simulare numerica a sistemelor autovehiculelor.
 • Modelarea, calculul, simularea și optimizarea constructivă a motoarelor cu ardere internă, transmisiilor, sistemelor și structurilor automobilelor;
 • Transpunerea în practică și coordonarea proiectelor de cercetare dezvoltare - inovare in domeniul ingineriei automobilelor.

Professional competences:

 • Knowledge and development of modern solutions in automotive domain;
 • Integration of automotive concepts with optimization theory, experimental research, and CAD/CAM/CAPP;
 • Development of interdisciplinary approach, implementation of concepts and strategies related to systems theory, simultaneous engineering, Rapid Prototyping and Reverse Engineering;
 • Modeling and simulation of manufacturing processes, and implementation of quality control methods;
 • Development of driving experimental investigation, mixing with numerical simulations;
 • Modeling, simulation and optimization of combustion engines, power train, and body works;
 • Development of research projects in automotive field.

Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR)::
 • 214412 - Inginer autovehicule rutiere ;
 • 214472 - Cercetător în autovehicule rutiere ;
 • 243215 - Specialist garanții auto ;
 • 331503 - Evaluator tehnic daune auto ;
 • 214449 - Inginer de cercetare în sisteme de propulsie ;
 • 214455 - Inginer de cercetare în mașini și echipamente termic ;
 • 214454 - Cercetător în mașini și echipamente termice ;
 • 214466 - Cercetător în tehnologia construcțiilor de mașini;
 • 214467 - Inginer de cercetare în tehnologia construcțiilor de mașini;
 • 214473 - Inginer de cercetare în autovehicule rutiere ;
 • 214482 - Inginer de cercetare în creația tehnică în construcția de mașini ;
 • 214485 - Inginer de cercetare în mașini și instalații mecanice ;
 • 214470 - Inginer de cercetare in constructii de masini agricole;
 • 241209 - Dealer ;
 • 241238 - Expert conformitate ;
 • 214401 - Inginer mecanic ;
 • 214415 - Inginer mecanic utilaj tehnologic masini agricole ;
 • 241206 - Inspector asigurari ;
 • 241248 - Inspector de specialitate daune ;
 • 214136 - Programator fabricatie/ lansator fabricatie ;
 • 214443 - Specialist mentenanta mecanica echipamente industriale ;
 • 214442 - Specialist prestatii vehicule ;
 • 214441 - Specialist reglementari/carti de identitate vehicule/ verificari tehnice înmatriculare/ inspectii tehnice/ omologari oficiale ;
 • 214129 - Specialist în domeniul calitatii ;
 • 214111 - Specialist încercari componente vehicule/ grup motopropulsor / optimizare energetica / sisteme de masurare ;
 • 214409 - Inginer producție ;
 • 232101 - Profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri ;
 • 251526 - Inginer în tehnologia construcțiilor de mașini ;
Gol