Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2019 - 42 de ani de la înființare    

PROGRAME DE STUDII - Masterat

Plan de învățământ:
PDF

Domeniul: Ingineria Autovehiculelor

Specializarea: Concepția și Proiectarea Autovehiculelor Moderne

Programului de studiu de masterat Concepția și Proiectarea Autovehiculelor Moderne a fost inițiat in anul universitar 2009-2010 sub denumirea PROIECTAREA MODERNĂ A AUTOVEHICULELOR RUTIERE. Studenții aprofundează tehnicile moderne de proiectare și analiză a subansamblelor unui automobil, unde se pune accentul pe metode noi de simulare a proceselor de combustie, simulare a comportamentului dinamic, analiză a structurilor portante, optimizare a transmisiilor, diagnoză neinvazivă, tehnologii moderne de fabricație în domeniul auto

Competențe profesionale:

 • elaborarea de soluții tehnice în domeniul ingineriei de autovehicule;
 • cercetare teoretica si experimentala în domeniul ingineriei de autovehicule;
 • modelarea interacțiunii în cadrul sistemului om-autovehicul-mediu
 • managementul calității în domeniul ingineriei de autovehicule
 • elaborarea de soluții pentru sistemele mecatronice din domeniul ingineriei de autovehicule;
 • managementul proiectelor tehnice în domeniul ingineriei de autovehicule;
 • cunoașterea aprofundată și utilizarea instrumentelor și tehnicilor privind managementul proiectelor tehnice;
 • proiectarea și ptimizarea sistemelor mecanice prin metode CAD avansate
 • cunoașterea și conceperea unor soluții tehnice moderne în domeniul autovehiculelor rutiere
 • noțiuni avansate despre sistemele dinamice
 • dezvoltarea unor surse energetice neconvenționale
 • metode și mijloace de încercare a autovehiculelor
 • achiziția și prelucrarea datelor experimentale
 • concepții moderne și proiectarea computațională a motoarelor autovehiculelor
 • analiza ergonomică

Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR):
 • 214512 - Inginer autovehicule rutiere;
 • 251532 - Asistent de cercetare în autovehicule rutiere;
 • 241108- Inspector asigurări autovehicule rutiere;
 • 122220- Șef atelier reparații capitale;
 • 122629- Șef coloană auto;
 • 214501- Inginer mecanic;
 • 214515- Inginer mecanic utilaj tehnologic mașini agricole;
 • 214542- Specialist reglementări/cărți identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/ inspecții tehnice /omologări oficiale;
 • 214543- Specialist prestații vehicule;
 • 214544- Specialist mentenanță mecanică echipamente industriale;
 • 214545- Inginer tehnolog prelucrări mecanice;
 • 214903- Specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare;
 • 241108- Inspector asigurări autovehicule rutiere;
 • 241113- Dealer;
 • 241302- Programator fabricație/lansator fabricație;
 • 241517- Expert conformitate;
 • 241607- Inspector de specialitate daune;
 • 241930- Specialist garanții auto;
 • 242301- Specialist în domeniul calității;
 • 251530- Asistent de cercetare în construcții de mașini agricole;
 • 251545- Asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice;
 • 232201- Profesor in invatamant gimnazial;
 • 235201- Consilier invatamant;
 • 235204- Referent de specialitate in invatamant;
 • 241205- Formator;
 • 241960- Evaluator proiecte;
 • 251551- Asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale.
Gol