UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
UCv  
STUDII DOCTORALE
Gr
Admitere → ’ Informații

Informații

Condiții

Calendarul colocviilor de admitere - sesiunea septembrie 2017

Colocviile de admitere la doctorat în anul academic 2017-2018 se vor desfășura după următorul calendar:

 1. Perioada de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat este 4 - 11 septembrie 2017 (fără zilele de sîmbătă și duminică).
 2. Perioada desfășurării colocviilor de admitere la studii universitare de doctorat este 14 – 25 septembrie 2017.
 3. Afișarea rezultatelor: 26 septembrie 2017
 4. Inregistrarea și rezolvarea contestațiilor (în cazul în care există și probe scrise de specialitate): 27 septembrie 2017
 5. Afișarea rezultatelor finale la colocviul de admitere la doctorat – 28 septembrie 2017.

Programarea colocviilor de admitere la doctorat - septembrie 2017

Programarea Colocviilor de admitere la doctorat Sesiunea Septembrie 2017

ACTELE NECESARE - Înscrierii la concursul de admitere la doctorat, 2017

 1. Cerere tip de înscriere (se pune la dispoziție de către Serviciul Doctorat);
 2. Fișa de înscriere (se pune la dispoziție de către Serviciul Doctorat)*;
 3. Copie legalizată după certificatul de naștere;
 4. Copie xerox după cartea / buletinul de identitate;
 5. Copie legalizată după certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 6. Copie după Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
 7. Copie după Diploma de licență sau echivalentul acesteia;
 8. Copie după suplimentul la diplomă / foaia matricolă;
 9. Copie după diploma de master (dacă este cazul);
 10. Copie după supliment la diploma de master / Foaie matricolă;
 11. Curriculum vitae;
 12. Listă de lucrări științifice publicate sau comunicate;
 13. Atestat de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională (engleză, franceză, germană, italiană) – Examenul de competență lingvistică se susține la Facultatea de Litere a Universității din Craiova abilitată să elibereze certificate de competență lingvistică. Perioada de obținere a atestatului este 4 – 11 septembrie 2017, între orele 9,00 – 12,00 de la Secretariatul Facultății de Litere);
 14. Chitanța de achitare a taxei de înscriere în copie și în original
 15. Un dosar plic de culoare albă.

* Autentificarea documentelor aflate în copie la dosarul de inscriere se va face în momentul depunerii dosarului de înscriere, pe baza prezentării documentelor originale de către candidat.

CIFRA DE ȘCOLARIZARE

Pentru concursul de admitere la studii doctorale din anul 2017, sunt disponibile următoarele locuri

Gol