PN-II-RU-PD 2010- 1                                            

    
                                                                                                                            
                   
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
 FACULTATEA DE MECANICĂ
                                                                                           

 

Descrierea proiectului

Planul de realizare

Rezultate obtinute

Rapoarte ştiinţifice

SISTEM ROBOTIC COMPLEX PENTRU

RECUPERAREA FUNCŢIONALĂ A

COPIILOR CU DIZABILITĂŢI

LOCOMOTORII


Diseminare rezultate

Publica?ii/Brevete

Director Proiect CV
Director de proiect: asist. Univ. Dr. Ing. Copiluşi Petre Cristian