SNOM 2015

Universitatea din Craiova - Facultatea de Mecanică

 

TEMATICA SEMINARULUI

„Organe de Masini: caracterul interdisciplinar si evolutia in ultimii 25 de ani”

Aflate într-o perioadă de tranziție, cercetarea și învățământul superior românesc au suferit foarte multe modificări, în special în ultimii 25 de ani.
Având în vedere nivelul ridicat al cercetării actuale, atât pe plan național cât și internațional, se constatată accentuarea caracterului interdisciplinar al cercetărilor de succes.
Seminarul Național de Organe de Mașini a fost întotdeauna un forum de dezbateri și a facilitat schimbul de opinii între specialiștii acestei discipline la nivel național. Din tema Seminarului pentru acest an se desprind doua obiective majore:

  • Evidențierea caracterului interdisciplinar al disciplinei Organe de Mașini;
  • Plecând de la analiza evoluției disciplinei din ultimii 25 de ani se dorește identificarea principalilor factori care pot să ofere informații esențiale privind direcția în care se îndreaptă această disciplină din punct de vedere științific și didactic
În acest mod, se dorește fundamentarea unei analize științifice a disciplinei de Organe de Mașini, susținută de cercetări de succes, prin care va fi subliniat atât caracterul interdisciplinar al acesteia, cât și noile direcții de evoluție.
Totodată, se vor prezenta modalitățile prin care se vor putea adapta conținuturile disciplinei la noile rigori ale pieței globale a fortei de munca.
Dat fiind faptul că aderarea României la Uniunea Europeană a generat modificări majore ale învățământului superior din țara noastră, fără îndoială că și disciplina de Organe de Mașini a suferit modificări.
Așadar, este necesară o identificare clară a factorilor pozitivi și negativi care pot condiționa evoluția acestei discipline în viitorul apropiat.
Materialele, care vor fi prezentate în cadrul Seminarului, vor fi selectate și publicate într-un volum cu ISBN.


În vederea unei comunicări optime, dar și a diseminării mai eficiente a rezultatelor, datele importante privind organizarea seminarului se vor regăsi pe site-ul oficial la adresa

SNOM 2015 informatii