UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

CONDUCERE

Decan:

DumitruI
Prof.dr.ing.
DUMITRU Ilie


Prodecan

Cercetare Științifică și Relații Internaționale:


CraciunoiuN
Conf.dr.ing.
CRĂCIUNOIU Nicolae


Prodecan

Învățământ, Calitate, Studenți:


DumitruI
Conf.dr.ing.
COPILUȘI Cristian


Prodecan

Baza materială, Relații cu mediul economic:


BuradaC
Prof.dr.ing.
Burada Cristian


Prodecan

Învățământ, Studenți, Cercetare științifică -
Drobeta Turnu Severin:


DemianM
Conf.dr.ing.
DEMIAN Mihai


PLANURI

Gol Despre/_Plan_operational FM_UCV_2021_2022.pdf