UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
UCv  
STUDII DOCTORALE
Gr
Admitere → ’ Informații

Informații

Condiții

Calendarul colocviilor de admitere - sesiunea septembrie 2019

Colocviile de admitere la doctorat în anul academic 2019-2020 se vor desfășura după următorul calendar

Repartizare locuri

Pentru anul academic 2019-2020 sunt alocate următoarele locuri pentru studii doctorale.

ACTELE NECESARE - Înscrierii la concursul de admitere la doctorat, 2019

Candidați români

 1. Cerere tip de înscriere (se pune la dispoziție de către Serviciul Doctorat);
 2. Fișa de înscriere (se pune la dispoziție de către Serviciul Doctorat)*;
 3. Copie legalizată după certificatul de naștere;
 4. Copie xerox după cartea / buletinul de identitate;
 5. Copie legalizată după certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 6. Copie după Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
 7. Copie după Diploma de licență sau echivalentul acesteia;
 8. Copie după suplimentul la diplomă / foaia matricolă;
 9. Copie după diploma de master (dacă este cazul);
 10. Copie după supliment la diploma de master / Foaie matricolă;
 11. Curriculum vitae;
 12. Listă de lucrări științifice publicate sau comunicate;
 13. Atestat de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională (engleză, franceză, germană, italiană) – Examenul de competență lingvistică se susține la Facultatea de Litere a Universității din Craiova abilitată să elibereze certificate de competență lingvistică. Perioada de obținere a atestatului este 3 – 11 septembrie 2019, între orele 9,00 – 12,00 de la Secretariatul Facultății de Litere);
 14. Chitanța de achitare a taxei de înscriere în copie și în original
 15. Un dosar plic de culoare albă.

* Autentificarea documentelor aflate în copie la dosarul de inscriere se va face în momentul depunerii dosarului de înscriere, pe baza prezentării documentelor originale de către candidat.

Candidați non-UE

Actele necesare dosar candidati non-UE 2019
Gol