UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
UCv  
STUDII DOCTORALE
Gr
Admitere → Rezultate, Taxe

TAXE

Documentul oficial cu Taxele de studii doctorale pentru anul universitar  2017 - 2018
Pentru anul academic 2017-2018 Senatul Universității din Craiova a aprobat următoarele cuantumuri de taxe pentru serviciile oferite de Școala Doctorală, facultăți și alte departamente funcționale:


Gol