UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
UCv  
STUDII DOCTORALE
Gr
Home →

Despre Studiile Doctorale la Universitatea din Craiova

Scurt istoric

Cercetarea științifică universitară, desfășurată sub forma studiilor doctorale, are, în cadrul Universității din Craiova, o tradiție de peste șase decenii.
Începutul acesteia este consemnat în anul 1960, prin acordarea de către ministerul educației de atunci a calității de conducător de doctorat profesorului universitar doctor docent Alexandru Buia, în profilul agricol, specialitatea botanică.
Referindu-ne numai la momentul de debut, au primit apoi această calitate de conducător de doctorat prof.univ.dr.doc. Nicolae Rădulescu și prof.univ.dr.doc. Alexandru Piru (1968) în profilul filologic, prof.univ.dr. Eugen Dobrescu și prof.univ.dr. Oliviu Gherman (1967) în profilul fizico-matematic, prof.univ.dr. Constantin Belea (în 1968) și prof.univ.dr. Profir Degeratu (în 1974) în profilul tehnic.
De atunci, fără întrerupere, în activitatea doctorală a universității noastre s-au implicat, deopotrivă, din ce în ce mai multe cadre didactice universitare și din ce în ce mai mulți doctoranzi, în efortul tuturor de a valorifica cât mai bine și cât mai mult rezultatele cercetării științifice universitare și de a le face cunoscute în țară și în străinătate.

CodGlobalPHP

Regulamentul instituțional de organizare și funcționare IOSUD-UCV

Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat al Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV)

Autoevaluare  IOSUD Universitatea din Craiova

Rapoarte de Autoevaluare

Prezent

Universitatea din Craiova are în prezent următoarele școli doctorale:

În cadrul acestora își desfășoară activitatea de conducători de doctorat în 23 de domenii de doctorat din cele 26 de domenii acreditate. S-au afiliat școlilor doctorale și cadre didactice abilitate în domenii încă neacreditate (Filosofie, Biologie, Inginerie chimică).
Studiile universitare de doctorat reprezintă, în prezent, al treilea ciclu de studii universitare și permit dobândirea calificării de nivel 8 din EOF/CEC și din cadrul Național al Calificărilor. Acestea se desfășoară pe baza Codului studiilor universitare de doctorat aprobat prin H.G. 681/2011 și a Regulamentului instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctoratal IOSUD – Universitatea din Craiova.