UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
UCv  
STUDII DOCTORALE
Gr
Informații→Abilitare

Abilitare

Precizări

Obținerea Atestatului de abilitare se face conform Ordinului Nr.3121 din 27.01.2015, privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare, emis de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 107 din 10 februarie 2015:

Ordine abilitare

Alte informații despre abilitare
Gol