LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

B.C. BERCEANU Cosmin
Grad didactic Șef lucrări
Data nașterii 06.05.1984
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie mecanică, 2011
Discipline:
  • Geometrie Descriptivă
  • Desen Tehnic și infografică
  • Tehnologii moderne de fabricare si reparare a vehiculelor
  • Mecanică și Rezistența Materialelor
Domenii de competență:
  • aplicații mecanice în prostetică
  • biomecanisme
  • analiză cu elemente finite
E-mail: berceanu_cosmin2000@yahoo.com
cosmin.berceanu@edu.ucv.ro