LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

COMISII ALE DEPARTAMENTULUI


COMISIA DE ETICĂ

1. Conf. univ. dr.ing. Adrian Sorin ROȘCA - președinte
2. Conf.univ.dr.ing. Nicolae CRĂCIUNOIU - membru
3. Prof. univ. dr.ing. Ilie DUMITRU - membru
4. Conf. univ. dr. ing. Ludmila SASS - membru
5. Conf. univ. dr. ing. Dragoș POPA - membru

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

1. Prof.univ. dr.ing. Ilie DUMITRU - președinte
2. Prof.univ.dr.ing. Victor OȚĂT - membru
3. Conf. univ. dr.ing. Adrian Sorin ROȘCA - membru
4. Conf.univ.dr.ing. Nicolae CRĂCIUNOIU - membru

COMISIA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

1. Conf. univ. dr. ing. Nicolae CRĂCIUNOIU - președinte
2. Prof.univ.dr.ing. Adrian CERNĂIANU - membru
3. Conf.univ. dr.ing. Adrian Sorin ROȘCA - membru
4. Prof. univ. dr.ing. Ilie DUMITRU - membru
5. Șef.lucr. dr.ing. Ștefan BUZATU - membru

COMISIA PENTRU CURRICULUM

1. Conf. univ. dr.ing. Adrian Sorin ROȘCA - președinte
2. Conf.univ.dr.ing. Nicolae CRĂCIUNOIU - membru
3. Prof. univ. dr.ing. Ilie DUMITRU - membru

COMISIA PENTRU COOPERĂRI INTERNAȚIONALE

1. Conf. univ. dr.ing. Adrian Sorin ROȘCA - președinte
2. Prof.univ.dr.ing. Ștefan GHEORGHE - membru
3. Conf.univ.dr.ing. Nicolae CRĂCIUNOIU - membru
4. Conf.univ.dr.ing. Alina DUȚĂ - membru


COMISIA PENTRU ATRAGEREA INVESTITORILOR ȘI LEGĂTURI CU MEDIUL DE AFACERI

1. Conf. univ. dr.ing. Adrian Sorin ROȘCA - președinte
2. Prof.univ.dr.ing. Victor OȚĂT - membru
3. Conf.univ.dr.ing. Nicolae CRĂCIUNOIU - membru
4. Prof.univ.dr.ing. Ștefan GHEORGHE - membru
5. Prof.univ.dr.ing. Ștefan GHEORGHE - membru
6. Prof. univ. dr.ing. Ilie DUMITRU - membru