LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

PROGRAME DE LICENȚĂ

Departamentul de Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială gestionează 4 programe de licență, care acoperă cele mai relevante specializări din domeniul ingineriei mecanice, pentru regiunea Olteniei. Programele de studii disponibile sunt structurate cu activitate pe 4 ani (8 semestre), cu o încărcare săptămânală între 26 și 28 ore.
Toate programele sunt integrate în sistemul Bologna pe baza creditelor transferabile, disciplinele din fiecare an cumulând 60 de credite recunoscute la oricare din instituțiile europene racordate la acest sistem.
Programele analitice ale disciplinelor studiate sunt actualizate periodic, fiind în concordanță cu cele mai actuale cerințe de pe piața muncii.
Competențele dobândite, oferă ulterior avantaje la angajare, ceea ce crează un climat competitiv, benefic, atât în procesul de admitere , cât și pe parcursul studiilor.

Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Inginerie Economică

Autovehicule Rutiere

Ingineria Transporturilor și Traficului