LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

Laborator - Motoare cu ardere internă pentru automobile – BL01


Laborator de Sisteme Mecatronice pentru Automobile – BL16


Laborator de Trafic Rutier – BL 23


Laborator de Calculul și Construcția Automobilelor - BA135


Laborator Tehnologia presării la rece – BL07


Laborator de Mașini Unelte – BL08


Laborator de Cercetare și Fabricare – BL13


Laborator de Studiul Materialelor – BL 31


Laborator de Prototipare Virtuala – BL33


Laboratoare de Internet - BA 101, BL19


Laborator de Tehnologia Fabricației - BA101


Laborator de Proiectarea Dispozitivelor - BA126