UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

Actualizat la 20.11.2023


Teme de licență, disertație
an academic 2023 - 2024

Finalizarea documentelor pentru sustinerea licentei / disertatiei

Absolvenții vor opta pentru una din temele de licență sau disertație din lista aferentă specializării absolvite. După completarea fișei de înscriere la licență / disertatie și a Cererii de temă, aceastea vor fi aprobate de către îndrumătorul desemnat, și directorul de departament, după care se vor depune la secretariatul facultății.
Lucrarea elaborată va conține formularele completate din lista de mai jos:

Formulare

Teme

Teme de licență

Teme de disertație

NOTĂ:

  1. Nu pot fi abordate teme decât din listele afișate, și numai după certificarea lor prin semnarea cererii studentului de către îndrumător și directorul departamentului care gestionează programul de studii
  2. Absolvenții din anii anteriori care nu au susținut examenul de licență pot susține în sesiunea iulie sau septembrie 2024 folosind acest formular de cerere de temă
  3. Pentru formatele de desen prezentate la susținere este obligatorie, la toate specializările facultății, respectarea indicațiilor din acest document pentru structura indicatorului și a tabelului de componență

Informații suplimentare

Gol