Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2020 - 43 de ani de la înființare    

Actualizat la 24.11.2019


Teme de diplomă an academic 2019 - 2020

Informații

Absolvenții vor opta pentru una din temele de licență sau disertație din lista aferentă specializării absolvite. După completarea fișei de înscriere la licență / disertatie și a Cererii de temă, aceastea vor fi aprobate de către îndrumătorul desemnat, și directorul de departament, după care se vor depune la secretariatul facultății.
Lucrarea elaborată va conține: Referat completat de îndrumător, Declarația de originalitate .

Informații suplimentare se pot regăsi în Ghidul de întocmire a lucrării de diplomă.

NOTĂ:

  1. Studenții care până la data de 10.12.2019 nu au depus la secretariat cerere pentru tema de licență / disertație, solicitând o temă din listele afișate, vor fi repartizați automat la una din temele rămase disponibile, fără posibilitatea ca ulterior sa poată schimba această distribuire
  2. Nu pot fi abordate teme decât din listele afișate, și numai după certificarea lor prin semnarea cererii studentului de către îndrumător și directorul departamentului care gestionează programul de studii

Studii de licență

Teme de licență

Studii de masterat

Teme de disertație

Gol