Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2019 - 42 de ani de la înființare    

Actualizat la 16.11.2018


Teme de diplomă an academic 2018 - 2019

Informații

Absolvenții vor opta pentru una din temele de licență sau disertație din lista aferentă specializării absolvite. După completarea fișei de înscriere la licență / disertatie și a Cererii de temă, aceastea vor fi aprobate de către îndrumătorul desemnat, și se vor depune la secretariatul facultății.
Lucrarea elaborată va conține: Referat completat de îndrumător, Declarația de originalitate precum și Formularul temei.

Informații suplimentare se pot regăsi în Ghidul de întocmire a lucrării de diplomă.

NOTĂ: Studenții care până la data de 10.12.2018 nu au depus la secretariat cerere pentru tema de licență / dizertație, solicitând o temă din listele afișate, având și aprobarea conducătorului, vor fi repartizați automat la una din temele rămase disponibile, fără posibilitatea ca ulterior sa poată schimba această distribuire.

Studii de licență

Teme de licență

Studii de masterat

Teme de disertație

Gol