LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

PROGRAME DE MASTERAT

Departamentul de Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială gestionează 4 programe de masterat, care oferă absolvenților de licență multiple oportunități de completare a studiilor la acest nivel. Programele de studii disponibile sunt structurate cu activitate pe 4 semestre, cu o încărcare săptămânală între 14 și 16 ore.
Toate programele sunt integrate în sistemul Bologna pe baza creditelor transferabile, disciplinele din fiecare an cumulând 60 de credite recunoscute la oricare din instituțiile europene racordate la acest sistem. Programele analitice ale disciplinelor studiate sunt actualizate periodic, fiind în concordanță cu cele mai actuale cerințe de pe piața muncii, iar programele orare sunt întocmite astfel încât să permită și celor care au deja un loc de muncă să participe la toate activitățile prevăzute.
Competențele dobândite, oferă ulterior avantaje la angajare, ceea ce crează un climat competitiv, benefic, atât în procesul de admitere, cât și pe parcursul studiilor.

Optimizarea proceselor și echipamentelor tehnologice

Managementul Producției și Logistică

Concepția și Proiectarea Autovehiculelor Moderne

Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier

Automotive engineering – design, manufacture and development (în limba engleză)