LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Departamentul MACC

Misiune

Departamentul de Mecanică Aplicată și Construcții Civile coordonează activitatea didactică la toate disciplinele tehnice din domeniu, existente în nomenclatorul ARACIS pentru următoarele programe de studii de licență:
  • Autovehicule Rutiere;
  • Ingineria Transporturilor și a Traficului;
  • Tehnologia Construcțiilor de Mașini;
  • Inginerie Economică în domeniul Mecanic;
  • Construcții Civile, Industriale și Agricole.
Prin disciplinele tehnice din domeniu existente în nomenclatorul ARACIS, Departamentul de Mecanică Aplicată și Construcții Civile deservește și alte programe de studii de licență de la celălalte facultăți tehnice ale Universității din Craiova
Allow blocked content - activeX!!!

Director departament

Conf.dr.ing. Laurențiu RACILĂ


Consiliul departamentului

Prof.dr.ing. Daniela VINTILĂ
Conf.dr.ing. Cristian COPILUȘI
Conf.dr.ing. Ionuț GEONEA

Reprezentanți

Reprezentanți în Consiliul Facultății
Prof.dr.ing. Nicolae DUMITRU
Prof.dr.ing. Daniela TARNIȚĂ
Conf.dr.ing. Ionut GEONEA
Conf.dr.ing. Laurențiu RACILĂ
Conf.dr.ing. Cristian COPILUȘI
Reprezentanți în Senatul Universității
Prof.dr.ing. Nicolae DUMITRU
Prof.dr.ing. Daniela TARNIȚĂ

Plan Operațional