LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

ISTORIC

Departamentul Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială funcționează în această formă din anul 2011, prin fuzionarea departamentelor inițiale de Tehnologii și Materiale, și a celui de Autovehicule Rutiere. Astfel noua structură gestionează la forma de studii de licență 4 programe, care au debutat încă din 1977 - odată cu înființarea facultății, cu programul de studii Tehnologia Construcțiilor de Mașini. Demarând procesul de înnoire a specializărilor, în anul 1990 s-a înființat specializarea de Autovehicule Rutiere, în anul 1992 cea de Inginerie Economică, și în 2005 cea de Ingineria Transporturilor și Traficului.
În mod constant aceste specializări au furnizat absolvenți pentru companiile din zonă, și ținând cont de tendința de dezvoltare locală, cererea de specialiști pregătiți pe aceste direcții este în continuă creștere.
Acest lucru este demonstrat în ultimii ani de dinamica opțiunilor la admitere, specializările noastre fiind printre cele mai solicitate de la învățământul superior tehnic.
Absolvenții noștri pot opta să-și continue studiile la forma de masterat, și ulterior la cea de doctorat, prin una din specializările oferite la aceste nivele. Departamentul este implicat în programe de pregătire continuă, asigurînd astfel menținerea unui nivel ridicat de pregătire pentru specialiștii din zonă, și cadrele didactice de la liceele de specialitate, care ne sunt parteneri tradiționali în proiectele de formare profesională.

Istoric directori