LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

B.St. Buzatu Ștefan
Grad didactic Șef Lucrări
Data nașterii 15 decembrie 1953
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie industrială, 2001
Discipline:
  • Proiectarea mașinilor unelte
  • Creativitate și inventică
  • Ingineria și managementul producției
  • Mentenanță și siguranță în funcționare
Domenii de competență:
  • precizia mașinilor si utilajelor
  • aparate si metode de măsura si control
  • inventica
  • proprietate industrială
E-mail: buzatu@mecanica.ucv.ro

Pagina Personala