LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

A.C. CERNĂIANU Adrian
Grad didactic Profesor universitar
Data nașterii 19 Mai 1959
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Tehnologia construcției de mașini 1997
Discipline:
  • Utilaje și echipamente de fabricație
  • Metode de cercetare a mașinilor unelte
  • Proiectarea mașinilor unelte
  • Automatizarea sistemelor și proceselor de producție
  • Fiabilitatea mașinilor unelte
Domenii de competență:
  • automatizare
  • utilaje de fabricație
  • sisteme avansate de prelucrare
  • mașini și dispozitive pentru încercarea materialelor
  • studii privind modernizare de tehnologii de fabricație și producție
E-mail: acernaianu@yahoo.com
adrian.cernaianu@edu.ucv.ro

Pagina Personala