LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

F.C.  
CIOLACU Filip Gabriel   
 
Grad didactic Profesor universitar
Data nașterii 29 Iunie 1947
Doctorat Doctor Doctor inginer în Științe tehnice, 1995
Domeniul: Inginerie Industrială
Discipline:
  • Bazele cercetării experimentale
  • Teoria așchierii
Domenii de competență:
  • determinarea prelucrabilității prin așchiere;
  • determinarea proprietăților tehnologice ale materialelor metalice, nemetalice, compozite;
  • senzori și traductoare pentru măsurarea mărimilor mecanice.
E-mail: fgciolacu@yahoo.com

Pagina Personala