LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

A.C. CIUPITU Ion
Grad didactic Profesor universitar
Data nașterii 09.10.1954
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Industrială
Discipline:
  • Tehnologia fabricării produselor
  • Reciclarea materialelor
  • Optimizarea proceselor de reconditionare
Domenii de competență:
  • Tehnologii de fabricație
  • Metalurgia pulberilor
  • Tehnologii de deformare plastică
  • Reciclarea materielelor
E-mail: ion_ciupitu@yahoo.com

Pagina Personala