LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

A.C. CONSTANTINESCU Augustin
Grad didactic Șef lucrări
Data nașterii 27 august 1972
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Mecanică, Universitatea Transilvania, Brașov, 2010
Discipline:
  • Terotehnica autovehiculelor
  • Sisteme de transport rutier
  • Gestiune și legislație în transporturi
  • Tractoare și remorci
Domenii de competență:
  • autovehicule rutiere
  • tractoare și mașini agricole
  • analiză cu element finit
  • expertiză mașini și echipamente agricole
E-mail: gusti_constantinescu @yahoo.com
augustin.constantinescu@edu.ucv.ro

Pagina Personala