LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

N.C. CRĂCIUNOIU Nicolae
Grad didactic Conferențiar universitar
Data nașterii 1 decembrie 1957
Funcție Decan al Facultății de Mecanică
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Industrială, 1997
Discipline:
  • Fabricație asistată de calculator
  • Procedee de generare a suprafețelor
  • Mentenanța sistemelor
  • Sisteme CAD/CAM cu aplicații în ingineria mecanică
  • Concepția și fabricația integrată
Domenii de competență:
  • proiectarea asistată de calculator
  • fabricația asistată de calculator, modelare și simulare
  • proiectarea sculelor așchietoare
E-mail: ncraciunoiu@yahoo.com
nicolae.craciunoiu@edu.ucv.ro

Pagina Personala