LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

A.C. DIDU Anca
Grad didactic Șef lucrări
Data nașterii 11.05.1984
Doctorat Doctor în Științe exacte
Domeniul: Chimie
Discipline:
  • Tehnologia materialelor
  • Reciclarea materialelor
  • Desen tehnic si infografica
Domenii de competență:
  • Analiza, testarea si incercarea materialelor
  • Metalurgia pulberilor
  • Electrochimie si coroziune
E-mail: ankadidu11@gmail.com
anca.didu@edu.ucv.ro

Pagina Personala