LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

D.S. DUMITRU Sorin
Grad didactic Conferențiar universitar
Data nașterii ..
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Teoria sistemelor
Discipline:
  • Sisteme pentru controlul și comanda circulației
  • Bazele sistemelor automate in transporturi
  • Bazele sistemelor automate pentru autovehicule
  • Robotizarea proceselor de fabricație a autovehiculelor
Domenii de competență:
  • Teoria sistemelor
  • Robotizarea proceselor
  • Automatizări
  • Ingineria traficului
E-mail: sorindumitru83@yahoo.com
sorin.dumitru@edu.ucv.ro

Pagina Personala