LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

A.D. DUȚĂ Alina
Grad didactic Conferențiar universitar
Data nașterii 22 aprilie 1967
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Mașini unelte și sisteme integrate de mașini, Universitatea POLITEHNICA București, 1998
Discipline:
  • Geometrie descriptivă
  • Desen tehnic și infografică
  • Desen tehnic în construcții
Domenii de competență:
  • geometrie descriptivă
  • grafică asistată de calculator
  • desen tehnic în domeniul construcțiilor
  • simulare și analiză cu element finit în construcția mașinilor și utilajelor
E-mail: duta_alina@yahoo.com
alina.duta@edu.ucv.ro

Pagina Personala