LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

A.C. GRUIONU Lucian
Grad didactic Conferențiar universitar
Data nașterii 6 Aprilie 1970
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Mecanică
Discipline:
  • Aplicatii numerice in inginerie (Matlab, Simulink, Mathcad)
  • Bazele proiectării asistate de calculator
  • Procese de fabricatie si echipamente pentru industria auto (Eng)
Domenii de competență:
  • Proiectare Asistată de Calculator
  • Metode numerice
  • Transfer de căldură
E-mail: lgruionu@yahoo.com

Pagina Personala