LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

Istoric departament - directori anteriori - (1992-1996)

M.M. MANGRA Mihail Constantin
Grad didactic Profesor universitar
Data nașterii 10 aprilie 1946
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Ingineria materialelor
Domenii de competență:
 • știința materialelor
 • nanotehnologii
 • metalurgia pulberilor
 • management universitar
Carieră:
 • 1999 - 2009 Vice-Presedinte al Societatii „Miscarea Romane pentru Calitate”
 • 1997-2003 Profesor universitar, Facultatea de Mecanica, Universitatea din Craiova, Romania
 • 1996 – 2004 Prorector cu probleme studentesti, Universitatea din Craiova
 • 1995 – 1996 Director adjunct, Colegiului Universitar din Drobeta Turnu Severin al Universitatii
 • 1992 – 1996 Sef de catedra TCM-MU Facultatea de Mecanica, Universitatea din Craiova
 • 1990 - 1997 Conferentiar universitar, Facultatea de Mecanica, Universitatea din Craiova
 • 1984 – 1992 Prodecan, Facultatea de Mecanica, Universitatea din Craiova
 • 1980 - 1984 Secretar stiintific, Facultatea de Mecanica, Universitatea din Craiova
 • 1978 - 1990 Șef lucrari, Facultatea de Mecanica, Universitatea din Craiova, Romania
 • 1975 - 1978 Asistent universitar, Facultatea de Mecanica, Universitatea din Craiova, Romania
 • 1974 - 2010 Director si membru in colective de proiecte de cercetare
Conducere doctorat: Știința materialelor
Activitate științifică:
 • 41 proiecte cu finantare nationala si 3 cu finantare internationala,
 • Director si membru in colective de proiecte de management
 • 5 proiecte cu finantare europeana
 • autor si co-autor articole (88)
 • autor si co-autor carti, cursuri universitare 2, monografii 6
 • autor si co-autor brevete de inventie 2
E-mail: mihail_mangra@yahoo.com

Pagina Personala