LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

NeagoeD NEAGOE Dumitru
Grad didactic Profesor universitar
Data nașterii 8 noiembrie 1950
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Mecanică, Universitatea Transilvania, Brașov, 2000
Discipline:
  • Calculul și construcția autovehiculelor
  • Desen tehnic și infografică
  • Optimizarea constructivă a transmisiilor autovehiculelor
  • Optimizarea constructivă a sistemelor autovehiculelor
Domenii de competență:
  • autovehicule rutiere
  • tehnologia construcțiilor de mașini
  • mașini – unelte
  • proiectare și fabricare integrată a produselor
  • modelare și simulare de sisteme mecanice
E-mail: neagoe_dumitru@yahoo.com

Pagina Personala