LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

N.M. NEGRU Mihai
Grad didactic Conferențiar universitar
Data nașterii august 1967
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie mecanică, 1999
Discipline:
  • Bazele proiectării asistate de calculator
  • Proiectare constructivă și tehnologică asistată de calculator
Domenii de competență:
  • simularea cu metoda elementelor finite a diferitelor procese si fenomene din domeniul mecanic folosind programul ANSYS
  • modelarea parametrizata avansata 3D in Pro/Engineer, SolidWorks, CATIA, Mechanical Desktop, NX
  • construcții civile industriale și agricole
E-mail: negrum@mecanica.ucv.ro

Pagina Personala