LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

N.M. NEGRU Mihai
Grad didactic Conferențiar universitar
Data nașterii 20 august 1967
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie mecanică, 1999
Discipline:
  • Bazele proiectării asistate de calculator
  • Proiectare constructivă și tehnologică asistată de calculator
Domenii de competență:
  • simularea cu metoda elementelor finite a diferitelor procese si fenomene din domeniul mecanic folosind programul ANSYS
  • modelarea parametrizata avansata 3D in Pro/Engineer, SolidWorks, CATIA, Mechanical Desktop, NX
  • construcții civile industriale și agricole
E-mail: negrum@mecanica.ucv.ro
mihai.negru@edu.ucv.ro

Pagina Personala