LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

A.O. OPRICA Alexandru
Grad didactic Asistent universitar
Data nașterii ..
Doctorat Doctorand  inginer în Științe tehnice
Domeniul: Ingineria Autovehiculelor
Discipline:
  • Motoare cu ardere internă
  • Procese si caracteristici ale motoarelor cu ardere interna
  • Expertiza tehnică auto
  • Programarea calc. și limbaje de programare
Domenii de competență:
  • Motoare cu combustie internă
  • Expertiză tehnică auto
E-mail: alex.oprica91@gmail.com
alexandru.oprica@edu.ucv.ro

Pagina Personala