LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

M.C. OȚĂT Oana Victoria
Grad didactic asistent universitar
Data nașterii 18 ianuarie 1988
Doctorat Doctor în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Mecanică, Universitatea din Craiova, 2015
Discipline:
  • Elemente de dinamica vehiculelor
  • Expertiza tehnică a accidentului de circulație
  • Proiectarea si modelarea fluxurilor de circulatie
  • Instalații de managementul traficului
  • Informatica în transporturi
  • Bazele proiectării asistate de calculator
Domenii de competență:
  • modelarea și simularea accidentelor de circulație
  • analiză dinamică
  • proiectare aistată de calculator
E-mail: otatoana@yahoo.com

Pagina Personala