LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

M.C. STĂNCIUC-OȚĂT Oana Victoria
Grad didactic Conferențiar
Data nașterii 18 ianuarie 1988
Doctorat Doctor în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Mecanică, Universitatea din Craiova, 2015
Discipline:
  • Elemente de dinamica vehiculelor
  • Expertiza tehnică a accidentului de circulație
  • Proiectarea si modelarea fluxurilor de circulatie
  • Instalații de managementul traficului
  • Informatica în transporturi
  • Proiectare asistata de calculator
Domenii de competență:
  • modelarea și simularea accidentelor de circulație
  • analiză dinamică
  • proiectare aistată de calculator
E-mail: otatoana@yahoo.com
oana.otat@edu.ucv.ro

Pagina Personala