LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

P.D. POPESCU Daniel
Grad didactic Conferențiar universitar
Data nașterii 11 spetembrie 1960
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Industrială, Universitatea Politehnica - București, 1999
Discipline:
  • Tehnologii și echipamente de deformare
  • Microtehnologii
  • Logistică industrială
Domenii de competență:
  • proiectarea mașinilor unelte
  • proiectarea mașinilor pentru prelucrări prin deformare
  • mașini și utilaje speciale
  • logistică industrială.
  • sisteme flexibile de prelucrare
  • sisteme integrate de fabricație
E-mail: daniel.popescu1119@yahoo.com
daniel.popescu@edu.ucv.ro

Pagina Personala