LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

A.R. ROȘCA Adrian Sorin
Grad didactic Conferențiar universitar
Data nașterii 23 decembrie 1960
Funcție Director al Departamentului de Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Industrială - Universitatea Politehnica din Timișoara 1997
Discipline:
  • Proiectare asistata de calculator
  • Sisteme informatice de management
  • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
  • Modelarea și simularea proceselor tehnologice
Domenii de competență:
  • modelare geometrică
  • analiza cu elemente finite
  • modelare procese tehnologice
  • limbaje de programare
  • dezvoltare de aplicații API pe nuclee grafice comerciale
  • prototipare virtuală
E-mail: sorin.rosca@edu.ucv.ro
adrian_sorin_rosca@yahoo.com

Pagina Personala