LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

S.L. SASS Ludmila
Grad didactic Conferențiar universitar
Data nașterii 1 mai 1959
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Ingineruie mecanică, Universitatea din Craiova, 2000
Discipline:
  • Geometrie descriptivă
  • Desen tehnic și infografică
  • Grafică asistată de calculator
Domenii de competență:
  • geometrie descriptivă
  • grafică asistată de calculator
  • analiza și sinteza mecanismelor
E-mail: ludmila_sass@yahoo.com
ludmila.sass@edu.ucv.ro

Pagina Personala