LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

S.L. SIMNICEANU Loreta
Grad didactic Conferențiar
Data nașterii 3 aprilie 1972
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Mecanică, Universitatea POLITEHNICA București, 2005
Discipline:
  • Dinamica autovehiculelor
  • Calculul și construcția autovehiculelor
  • Teoria grafurilor în transporturi
Domenii de competență:
  • autovehicule rutiere
  • modelare computațională
  • modelare și simulare de sisteme mecanice
  • expertiza tehnică a accidentelor de circulație
E-mail: lsimniceanu@yahoo.com
loreta.simniceanu@edu.ucv.ro

Pagina Personala