LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

Istoric departament - directori anteriori - (1977 - 1990), (1996-2000)

A.C. ȘONTEA Sever
Grad didactic Profesor universitar
Data nașterii 8 noiembrie 1928
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Industriala, 1969 - Universitatea Tehnică Traian Vuia Timișoara
Domenii de competență:
 • Metalurgia Pulberilor
 • Tratamente termice
 • Tehnologii neconvenționale
 • Știinta și Ingineria Materialelor
 • Sudura
 • Încercări de materiale
Carieră:
 • 1976-1978 – Șef al Filialei Institutului de Cercetări și Proiectări Sectoare Calde București
 • 1978-1990 Șef catedră Tehnologia construcțiilor de mașini
 • 1996-1999 Șef catedră Tehnologia construcțiilor de mașini
 • 1978-1999 -organizarea si productia de piese sinterizate in cadrul „Stației de Microproducție pentru piese sinterizate din pulberi” a Facultatii de Mecanica din Craiova
 • 1990-1992 prorector UCV
 • 1996-2000 1996- 2000 Șef catedră Tehnologia construcțiilor de masini
 • 1992-2009- conducător științific doctorat- domeniul Inginerie Industriala - 24 teze de doctorat finalizate
 • 1999- 2009 profesor consultant
Activitate profesională:
 • 18 invenții și inovații
 • 38 contracte de cercetare
 • 22 manuale didactice si monografii
 • 182 articole stiintifice
 • organizarea a 3 conferinte stiintifice nationale de comunicari la Facultatea de Mecanica
 • organizarea laboratoarelor din locatia Facultatii de Mecanica “Câmpia Islaz”
Conducere doctorat: Știința materialelor
Nominalizări de referință:
 • 1997- Societatea academică din România-Catalogul experților
Apartenența la societăți științifice sau profesionale de prestigiu:
 • Societatea Română de Metalurgia Pulberilor, Cluj Napoca, România- Vicepreședinte
 • Societatea Română de Tratamente termice
 • Asociația Română de Tehnologii Neconvenționale ARTN ,Timișoara, România
 • Fundația George Gogu Constantinescu, Facultatea de Mecanică, Universitatea Craiova
 • Asociația de Sudură din România ASR
 • Asociația de Tribologie , București, România
Medalii- diplome:
 • Ordinul Meritul Științific cl.III
 • Diploma de excelență Societatea Română de Tehnologii Neconvenționale 2005
 • Diploma de excelență Societatea Română de Sudură 1999
 • Diplomă “prof de onoare Univ Craiova” 1997
 • Diplomă de onoare a Consiliului Municipal Craiova 2000
 • 2005-“Cetățean de Onoare” al Craiovei pentru excepționala activitate pedagogică și științifică și contribuții la remarcarea lumii academice craiovene
E-mail: sonteasever@yahoo.com