LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

T.C. TEIȘANU Cristina
Grad didactic Conferențiar universitar
Data nașterii 26 octombrie 1967
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Știința Materialelor, 2001
Discipline:
  • Studiul materialelor
  • Tehnologii de deformare plastică la rece
  • Tehnologia fabricării pieselor din pulberi
  • Metalurgia fizică a metalelor
  • Teoria Structurala a Proprietăților Materialelor
Domenii de competență:
  • metalurgia pulberilor
  • știința și ingineria materialelor
  • bazele proiectării asistate de calculator
  • deformare plastică
E-mail: cteisanu@yahoo.com
cristina.teisanu@edu.ucv.ro

Pagina Personala