LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

A.C. TICĂ Bebe
Grad didactic Conferențiar universitar
Data nașterii 20 noiembrie 1955
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Industrială, Universitatea din Craiova, 1998
Discipline:
  • Fabricarea și repararea autovehiculelor
  • Tehnologii și materiale speciale pentru autovehicule
Domenii de competență:
  • autovehicule rutiere
  • tehnologia construcțiilor de mașini
  • vibroașchiere ultrasonică
  • tehnologii avansate de fabricare
  • expertiza tehnică a accidentelor de circulație
E-mail: ticabebe@mecanica.ucv.ro
bebe.tica@edu.ucv.ro

Pagina Personala