LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

A.C. TROTEA Mario
Grad didactic Șef lucrări
Data nașterii 15 mai 1968
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Știința materialelor
Discipline:
  • Calculul și construcția autovehiculelor
  • Desen tehnic și infografică
Domenii de competență:
  • autovehicule rutiere
  • modelare și simulare de sisteme mecanice
E-mail: mtrotea@yahoo.com
mario.trotea@edu.ucv.ro

Pagina Personala