LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

T.D. TUTUNEA Dragoș
Grad didactic Conferențiar
Data nașterii 22 februarie 1982
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Mecanică, Universitatea din Craiova, 2009
Discipline:
  • Calculul și construcția motoarelor cu ardere internă
  • Motoare pentru vehicule
  • Poluare în transporturi
  • Elemente de mecatronică
  • Optimizarea constructiv funcțională a motoarelor cu ardere internă
Domenii de competență:
  • Motoare cu ardere internă
  • Combustibili neconvenționali
  • Mecatronica automobilului
E-mail: dragostutunea@yahoo.com
dragos.tutunea@edu.ucv.ro

CV , Anexe