LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

T.D. TUTUNEA Dragoș
Grad didactic Șef lucrări
Data nașterii 22 februarie 1982
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Mecanică, Universitatea din Craiova, 2009
Discipline:
  • Calculul și construcția motoarelor cu ardere internă
  • Poluare în transporturi
  • Elemente de mecatronică
  • Desen tehnic și Infografică
Domenii de competență:
  • autovehicule rutiere
  • transfer de căldură
  • motoare termice
E-mail: dragostutunea@yahoo.com

CV , Anexe