LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

Z.M. ZAMFIRACHE Marius
Grad didactic Profesor universitar
Data nașterii 5 August 1953
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie industrială, 1995
Discipline:
  • Tehnologii de fabricare a produselor;
  • Prelucrări mecanice și mașini unelte
  • Tehnologii avansate de fabricație
Domenii de competență:
  • scule așchietoare speciale
  • procedee de prelucrare moderne
E-mail: mariusz@mecanica.ucv.ro

Pagina Personala