LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

Direcții de cecetare ale departamentului

COLECTIV INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI MANAGERIALĂ COLECTIV TRANSPORTURI ȘI AUTOVEHICULE RUTIERE
Cercetarea experimentală a preciziei proceselor de prelucrare Maniabilitatea, stabilitatea și vibrațiile automobilelor;
Așchierea materialelor greu prelucrabile Îmbunătățirea performanțele și diagnosticarea sistemelor autovehiculelor;
Dezvoltarea de noi tehnologii si utilaje automatizate Îmbunătățirea performanțelor motoarelor pentru autovehicule;
Aplicații ale bio/hidrometalurgiei la valorificarea sub formă de pulberi a metalelor din deșeuri industriale Fluentizarea traficului;
Flexibilitatea economico-organizatorică din întreprinderi, cu detaliere asupra fenomenului de externalizare (outsourcing) Studiul surselor energetice neconvenționale;
Materiale și tehnologii noi în metalurgia pulberilor
Modelarea și optimizarea tehnologiilor de sudare
Modelarea și simularea proceselor de așchiere
Optimizare tehnologică și constructivă, aplicații specializate CAD-CAM-CAE
Programarea și reglarea sistemelor de producție automate și semiautomate
Proiectare mașini si utilaje in sistem modular pentru industrie
Studii de design industrial pentru diferite familii de mașini